Menu:

Latest news:

Iacov 2.14-26

Iacov 2.1-13

Iacov 1.19-27

Iacov 1.13-18

Iacov 1.1-12

More info:

EXEGÉZĂ, exegeze, s.f. Interpretare, comentare, explicare istorică si filologică a unui text literar, religios, juridic. – Din fr. exégèse.

Links:

- Blogul meu
- DEX
- Biblia cu trimiteri

exegetica

Mi-am propus ca fiecarei carti din Scriptura sa-i pot oferi contextul, un articol de perspectiva asupra continutului sau si pasaje exegetate deja. Fiecare material exegetic va cuprinde traducerea textului, analiza sintactica, analiza lexicala, precum si observatii privitoare la contextul cultural al pasajului respectiv, atunci cand este cazul.

VECHIUL TESTAMENT

  • Geneza   Exodul   Leviticul   Numeri   Deuteronom

  • Iosua   Judecatori   Rut   1Samuel   2Samuel   1Imparati   2Imparati   1Cronici   2Cronici   Ezra   Neemia   Estera

  • Iov   Psalmii   Proverbe   Eclesiastul   Cantarea Cantarilor

  • Isaia   Ieremia   Plangerile lui Ieremia   Ezechiel   Daniel

  • Osea   Ioel   Amos   Obadia   Iona   Mica   Naum   Habacuc   Tefania   Hagai   Zaharia   Maleahi

NOUL TESTAMENT

  • Matei   Marcu   Luca   Ioan   Faptele Apostolilor

  • Romani   1Corinteni   2Corinteni   Galateni   Efeseni   Filipeni   Coloseni   1Tesaloniceni   2Tesaloniceni   1Timotei   2Timotei   Tit   Filimon

  • Evrei   Iacov   1Petru   2Petru   1Ioan   2Ioan   3Ioan   Iuda

  • Apocalipsa